lighthouse

Antikvariat Sør
Handlekurven er tom
Hjem > Boksøk

 

Søketermer: "BIBELEN"

Viser 1 til 20 av 68

 Neste 20 >>

: Den Heilage Skrifta: Bibelen. Det gamle og Det nye testamentet.
Nr. 39104
Kr. 125,-
Oslo, 1978. Det Norske Bibelselskap Forlag. 1058s + 360s. 8vo. Orig forlagsbind. Skoleutgave. Pen.
(BIBELEN) : VOR HERRES OG FRELSERS JESU CHRISTI NYE TESTAMENTE MED DAVIDS PSALMER.
Nr. 17564
Kr. 225,-
Christiania, 1877. 366 + 103 s Origskinn speilbind Liten skade på ryggstrimmel, ellers uvanlig ren og velbevart.
(BIBELEN) : DIE GANZE HEILIGE SCHRIFT DES ALTEN UND NEUEN TESTAMENTES. Mit über 550 Farbbildern einschliesslich Karten und Plänen.
Nr. 19545
Kr. 150,-
Stuttgart, 1975. Belsder Verlag. 1077 + 371s. Ill. Orig forlagsb. Navn. Pen.
(BIBELEN) : Hjemmenes bibel i farger. Bind 1-6. Bearbeidet av Gunnar Stålsett og Arnold Daasvand. Forord av Fridtjov Birkeli.
Nr. 25890
Kr. 200,-
u.å.. Orig. shirtingbind. Rikt ill. i farger.
(BIBELEN) : Det nye testamente og Salmarne. Det nye Testamente i ny, gjenomsedd Utgaava av den fyrste Landsmaals-Umsetjing, Salmarane umsette frå Hebraisk.
Nr. 32562
Kr. 60,-
Kristiania, 1907. Det norske Bibelselskaps Forlag. 279+68+4s, Liten 8vo.Orig. forlagsbind. Navn. Bruksspor.
(BIBELEN) : Det nye testamente. Oversettelse 1978.
Nr. 32563
Kr. 75,-
Oslo, 1978. Det Norske Bibelselskap. 573s. 8vo. Orig. forlagsbind.
(BIBELEN) : Bibelen med forklaringer. Udarbeidet af Prester og Theologer i den norske kirke. Del 1: De fem Mosebøger. Del 2: De historiske Bøger. Del 3: De poetiske Bøger. Del IV: De profetiske Bøger. Del V: Evangelierne og Apostlenes Gjerninger. Del VI: Brevene og Johannes's Aabenbaring. Del 6. Brevene ogJohs. Aabenbaring. 2.det Oplag.
Nr. 34336
Kr. 750,-
Oslo, 1925. Stor 8vo. Kart. Skinnryggbind. Noe slitasje på rygg og dekler. Bruksspor. Fraktur. Gjennomgående bra verk. (Lutherstiftelsens Bibelværk).
(BIBELEN) : Bibelen med forklaringer. Udarbeidet af Prester og Theologer i den norske kirke. Del 1: De fem Mosebøger. Del 2: De historiske Bøger. Del 3: De poetiske Bøger. Del IV: De profetiske Bøger. Del V: Evangelierne og Apostlenes Gjerninger. Del VI: Brevene og Johannes's Aabenbaring. Del 6. Brevene ogJohs. Aabenbaring. 4.de Oplag.
Nr. 34337
Kr. 750,-
Oslo, 1925. Stor 8vo. Kart. Skinnryggbind. Bind IV sjirtingryggbind. Litt slitasje på rygg og dekler. Bruksspor. Fraktur. Gjennomgående bra verk. (Lutherstiftelsens Bibelværk).
(BIBELEN) : Biblia, det er: den gandske Hellige Skriftes Bøger, efter den i Aaret 1699 udgangne Huus- og Reyse-Bibel. Register over de Epistler, Lectier og Evangelier som det gandsken Aar igjennem læses og forklares.... Den Augsburgske Bekiendelses Skrifter.
Nr. 41354
Kr. 800,-
Kiøbenhavn, 1802. Trykt ude det Kongl. Waisenhses Bogtrykkerie, og paa dets Forlag af Carl Friedrich Schubart. 1298+368s. Stor, bred 8vo. Privatbind i lær med dekor på rygg og ett låsebånd repararert og bevart.Tykkelse ca 10 cm. Hjørne mangler i Luthers fortale over NT og det samme for siste side av den Augsburgske konfesjon. Slitasje på siste del av forsnittet. Noe slitasje på dekler, rygg og utvendige og innvendige falser, men bindet fremtrer som fast.
(BIBELEN) , : VÅR LEVENDE BIBEL. Det gamle testamentet av Michael Avi-Yonah. Det nye testamente av Emil G. Kraeling.
Nr. 32511
Kr. 150,-
Oslo, 1966. Aschehoug. 382s. Rikt ill. i farger. Orig. forlagsbind med omslag. Navn.
(BIBELEN) STERN, Jossi: Bokens folk. En kunstnerisk utforskning av Bibelen.
Nr. 2204
Kr. 90,-
1979. 126s. Origb.m.omsl. 4to. Billedverk med tekst.
(BIBELEN) STERN, Jossi: Bokens folk. En kunstnerisk utforskning av Bibelen.
Nr. 37145
Kr. 90,-
1979. 126s. Origb.m.omsl. 4to. Billedverk med tekst.
(BIBELEN) UR NYA TESTAMENTET. : Kommentarer till valda texter. Utg. av Lars Hartman.
Nr. 2205
Kr. 60,-
Lund, 1970. 370s. Origb. Navn. Understrekinger i Markus-evangeliet.
(BIBELEN), : BIBELEN I TEGNESERIER. Det nye testamente. Overs. fra engelsk af S.K. Steen.
Nr. 19299
Kr. 70,-
København, 1943. 144s. Fargeill. Orig. omsl. 4:to.
(BIBELEN), : Det Nye Testamentet og Salmenes bok. 5.opplag
Nr. 27811
Kr. 90,-
Oslo, 1958. 335+100ss. Høy 8vo. Origb. i sort sjiritng med gulldekor.
(BIBELEN), : Godt nytt. Det nye testamente. 6. opplag.
Nr. 28410
Kr. 100,-
Oslo, 1999. Bibelselskapet. 597s. Origb. Pen.
(BIBELEN), : Det nye testamente. The New Testament. Utgitt av Norsk Gideon - H.K.F.
Nr. 28568
Kr. 75,-
Kristiansand, 1973. Acta Forlag. 661s. Liten 8vo. Orig. forlagsbind i sjirting med dekor. Norsk og engelsk i to spalter på hver side.
(BIBELEN), : Bibelen. Den hellige skrift. Det game og det nye testamentes kanoniske bøker. Oversettelse 1988.
Nr. 28573
Kr. 100,-
Oslo, 1988. Norsk Bibel A/S. 1286s. med to spalter. Orig. innbinding i skivertex. Hilsen fra Domkirkens menighetsråd, Kristiansand.
(BIBELEN), : Den Lille Bibel-konkordans.
Nr. 30278
Kr. 110,-
Kristiania, 1923. Lutherstiftelsen. 210s + 6s. 8vo. Orig. omslag.
(BIBELEN), : Lillehammer '94. Det Nye Testamente.
Nr. 30389
Kr. 50,-
Oslo, 1994. Bibelselskapet. 576s. Smal 8vo.Orig. omslag.

 Neste 20 >>

Odderøyveien 42, 4610 Kristiansand -Tlf. +47 924 32 225 - antsor@antsor.no - Org.nr. 923 049 967 - Bankkonto: 3000.18.41730 - Vipps: 58 20 71